Ernst Voss
Ernst Voss (1959) was een van de leden van het kunstenaarscollectief After Nature, dat zich afzette tegen het heersende abstract expressionisme en in de jaren tachtig en negentig furore maakte met een vernieuwende figuratieve schilderstijl. Ernst Voss schildert met een grenzeloos gemak snel en overtuigend zijn streken op het doek. Het is een kunstenaar die durft te schilderen. Hij heeft bovendien al heel wat jaren schilderen achter zich. Zo hield hij zich in New York bezig met het op straat schilderen. Snelheid was daarbij geboden omdat de stad niet stilstaat voor de schilder. Ernst Voss heeft een indrukwekkende staat van dienst, getuige het niet geringe aantal kunstwerken dat op zijn naam staat. Een van zijn schilderijen is zeker het noemen waard, want in 2005 heeft hij zijn eigen interpretatie van Rembrandt’s Nachtwacht geschilderd en dat op hetzelfde formaat als het origineel.
Kunstwerken
 
 Copyright 2006 Galerie Katwijk. Ontwikkeld door LFBR Interaction Design